Субсидія

Як отримати субсидію + калькулятор+приблизний розмір оплати

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу?

1. Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;

7400 кажись

2. визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;

7400÷4 = 1850

3. отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2015 -1176 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

1850÷1176 = 1,573

4. отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

1,573129252÷2 = 0,786564626×15 = 11,798469388

виходе, відсоток обов’язкової плати склада 11,798

Які особливості врахування доходів?

я так розумію це про мене:

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

тобто, мабуть, мій дохід слід рахувать не 0, а 1176 гривнів..

This entry was posted in Подорожі. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *